Home

English below

Welkom

Welkom op de website van Stichting IMBEO. Een stichting die staat voor het stimuleren van talentontwikkeling over de hele wereld, op plaatsen waar dit niet vanzelfsprekend is. Neem eens een kijken op ons YouTube kanaal voor video’s van IMBEO en haar projecten: Video IMBEO foundation

Visie

Stichting IMBEO gelooft dat kunst de persoonlijke ontwikkeling van het individu bevordert. Daarnaast geloven we in persoonlijke begeleiding en aandacht. Het individu heeft de kans nodig zijn talenten te ontwikkelen en te laten zien. Daarbij is beweging belangrijk en dans de voornaamste kunstvorm. Dans is een universele taal en een communicatiemiddel voor de hele wereld.

Missie

De missie van Stichting IMBEO is om verschillende doelgroepen in aanraking te brengen met dans. De deelnemers krijgen tijdens de projecten de kans om de eigen persoonlijke talenten te ontdekken en ontwikkelen. De projecten die worden aangeboden verbinden mensen en hun culturen, hier leren zowel de deelnemers aan de projecten als de vrijwilligers van. De missie van de stichting zal door het externe bestuur bewaakt worden.

Bekijk HIER onze Facebook pagina voor het laatste nieuws!

_______________

Welcome

Welcome to the website of IMBEO foundation. IMBEO foundation aims to stimulate talent development in places all over the world where it’s not obvious that this is possible. Take a look at our YouTube channel to see some video’s of IMBEO and our projects: Video IMBEO foundation

Vision

IMBEO foundation believes that arts can improve personal development of the individual. Besides that we believe in personal guidance and attention. The individual needs an opportunity to develop and show his/her talents. Movement is very important and dance the main form of art. Dance is a universal language and way to communicate all over the world.

Mision

IMBEO’s mission is to bring dance to different target groups. Participants get the opportunity to develop their personal talents during projects. The projects, that IMBEO offers, connects people and their cultures. That will educate participants as well as volunteers. The board of IMBEO foundation will watch over the mission.

Take a look at our Facebook page for our latest news right HERE!

 

%d bloggers liken dit: